Global Yatırım Holding olarak 26 yıldır çeşitlendirilmiş, rekabetçi ve genişleyen yatırım portföyümüzle; büyüme potansiyeli olan sektörleri ve bankacılık dışı finansal hizmetler sunan alternatif kurumları geliştirmeye yönelik yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz liman altyapısı, elektrik üretimi/gaz/maden, gayrimenkul ve finans sektörlerindeki köklü deneyimimizi 2013 yılından bu yana dış piyasalarda da değerlendiriyoruz.

Tüm faaliyetlerimizde temel gayemiz yatırımlarımız üzerinden kalıcı ve herkes tarafından paylaşılan değer yaratmaktır. Başarımızı tanımlarken sadece finansal göstergelerle yetinmiyoruz. Etkin risk ve piyasa analizi mekanizmalarımızın getirdiği rekabet avantajını kullanırken; yatırım değerlendirmelerimizi çok boyutlu ve geleceğe dönük olarak yapıyoruz. Bunu yaparken, her bir yatırım alanında sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim ilkeleri faaliyetlerimize yön veriyor.

Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde faaliyetlerimizin çevre, insan ve toplum üzerindeki etkilerini titizlikle değerlendiriyor, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ve herkesin faydalandığı, ortaya çıkan değeri paylaştığı bir dinamik yaratmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik kapsamında ele aldığımız etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, insan hakları, iş güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve kurumsal vatandaşlık işimizin ayrılmaz bir parçası ve finansal başarımızı bütün kılan etkenlerdir.

Bugüne kadar Türkiye’nin sermaye piyasalarının gelişiminde etkili olan ve bizi farklı kılan başarılarımızı bu anlayışımıza borçluyuz.

Her alanda iş yapış şeklimize yön veren genel sürdürülebilirlik anlayışımızın yanında faaliyette bulunduğumuz sektörlere ve bu sektörlerin farklı etkilerine göre değişiklik gösteren tamamlayıcı, özel yaklaşımlar geliştiriyoruz. Genel yaklaşımdan yola çıkarak sürdürülebilirlik konuları farklı sektörlere göre önceliklendiriliyor. Maden işletmeleri ve enerji şirketlerimizde iklim değişikliği, yerel halk, çalışan sağlığı üzerindeki etkiler öne çıkarken; liman işletmelerimizde ise biyoçeşitlilik ve iş güvenliği konuları en öncelikli konular arasında yer alıyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdiğimiz 2016 yılında, çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm konularının yürütülmesi amacıyla, farklı iş birimlerinin temsil edildiği Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk. Gelecek yıldan itibaren her yıl paydaşlarımızın da destek ve katkılarıyla sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirerek performansımızı sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Raporlamadaki paydaş katılımının yanında yıllık panellerle paydaşlarımızın görüş ve fikirlerini alacağız. 

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr