Global Yatırım Holding ve bağlı ortaklıkları; Holding’in fark yaratarak yükselmek hedefi doğrultusunda çalışanlar, taşeronlar, tedarikçiler, müşteriler ve faaliyet bölgelerinde bulunan yerel halklarla olan ilişkilerini tüm paydaşlarının hayatında olumlu etkiler yaratma gayesiyle yönetmektedir.

Sermaye piyasalarının ve genç sektörlerin gelişmesinde önemli rol oynayan Holding ve bağlı ortaklıkları; ilk günden beri sürdürülen toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde temel insan haklarını gözeterek hareket etmeyi ve mevzuatın ötesine geçen uygulamalarla ortak değer yaratmayı ilke edinmiştir.

İnsan Hakları

Global Yatırım Holding ve bağlı ortaklıkları OECD ülkeleri haricinde faaliyette bulunmamakla birlikte, insan hakları bakımından faaliyetleri dolayısıyla doğabilecek etkilerin yönetimi konusunda adımlar atmaktadır. Global Yatırım Holding, faaliyet bölgelerinde yaşayan yerel halklar üzerinde operasyonları dolayısıyla insan hakları bakımından oluşabilecek negatif etkileri önleme, potansiyel negatif etkiler meydana geldiğinde müdahale etme ve tüm faaliyetlerini İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’yle ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleriyle uyumlu şekilde yürütme ilkesine bağlı olarak operasyonlarını sürdürmektedir.

Temel insan hakları ilkeleriyle uyumlu olarak Global Yatırım Holding bünyesinde çocuk işgücüne ve zorla veya cebren çalıştırmaya kesinlikle izin vermemektedir. Bununla birlikte, tedarikçi ve taşeron seçimlerinde de bu ilkelere uyum gözetilmekte ve yapılan sözleşmelerde ilkelere uyum teşvik edilmektedir.

Global Yatırım Holding İnsan Hakları Politikası

Toplumsal Sorumluluk

Global Yatırım Holding ve bağlı ortaklıkları, Grubun temel stratejisi doğrultusunda, içinde bulundukları topluluklarla ve sosyal paydaşlarıyla yakın işbirliği içinde olmaya her zaman büyük bir önem vermektedir. Şirket, tüm faaliyetlerinde sosyal, çevresel, etik ve insani meseleleri gözeten süreçler oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla, 2013 yılında eğitim, yardım kampanyaları, kültür, toplum ve spor alanındaki çalışmaları, projeleri ve etkinlikleri daha büyük bir katkıyla desteklemeye devam etmiştir.

Sosyal sorumluluk alanında eğitim konusuna özel bir önem veren Global Yatırım Holding:

  • 2007 yılında ulusal bir gazete tarafından düzenlenen, Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi ilkokullara kitap desteği kampanyasına sponsor olmuş, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle düzenlenen bir projeye Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki derslik yaptırarak destek vermiştir.
  • Üç blokta toplam 40 ayrı birimden oluşan Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okulu İzzet Y. Akçal Refahiye Öğrenci Yurdu’nun inşaatını tamamlayarak 2009 yılında hizmete açmıştır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun inşaatını gerçekleştirmiştir. 2009 yılında eğitim-öğretime açılan yüksekokul hem Kuşadası ve çevresinin kültürel yaşamında hem de Türk turizm sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinde önemli bir role sahiptir.
  • Denizli şehir merkezinde yer alan 32 derslikli ilköğretim okulunun inşaatını Aralık 2010’da tamamlamıştır. Aynı dönemde, Muş ili Beşçatak Köyü İlköğretim Okulu’na giysi, kitap ve kırtasiye yardımında bulunmanın yanı sıra pek çok okula da bilgisayar bağışlamıştır.
  • Şırnak’taki öğrencilere burs temin etmiştir.
  • Çocukların kişisel gelişimine ve eğitim faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere, 2012 yılında Şırnak İpekyolu İlköğretim Okulu öğrencileri için kütüphane kurmuştur. Ayrıca, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda, İstanbul Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencilerine bilgisayar yardımında bulunmuştur.
  • 2003 yılında kuruluşundan bu yana faaliyette olduğu Kuşadası kasabası ve liman civarındaki bölgeye katkı sağlamak için pek çok inisiyatif gerçekleştirmiştir. Şirket’in bölge halkına yönelik katkıları, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu inşaatının yanı sıra yerel okullara bilgisayar ve ekipman yardımını, yerel plajların rehabilitasyonu için kaynak sağlamayı ve devlet kurumlarına teknik desteği içermektedir. Çeşitli hayır kuruluşlarına yönelik bağışların ve ihtiyaç sahiplerine sunulan düzenli desteğin yanı sıra, Ege Ports yerel motor sporları kulübüne sponsor olmuş ve yangından zarar gören orman arazisinin yeniden ağaçlandırılması için finansal destek sağlamıştır.
  • Bodrum Yolcu Limanı’nın ev sahipliği yaptığı Bodrum Global Run’ın tüm gelirini Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlamıştır.
  • Ege Ports, halka açık konserler, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler organize etmiş, iskele ve tesislerini bu tür faaliyetlere tahsis etmiştir. Bu etkinlikler arasında Ramazan şenlikleri, Anneler Günü, Babalar Günü, ayrıca deve yarışı ve her yıl düzenlenen balıkçılık yarışı gibi geleneksel eğlenceler yer almaktadır.
  • Ekim 2011’de yaşanan Van depreminin ardından, Global Yatırım Holding bölgede özellikle ağır hasar gören alanlardaki öğrencilere okul malzemelerinden oluşan 4.000 adet okul seti göndermiştir.

Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunmak, yerel ve ulusal düzeyde ülkenin ve toplumun yararına sosyal, kültürel ve ekonomik ortamı iyileştirmeye yönelik etkinlikleri desteklemek, Global Yatırım Holding’in öncelikleri arasında yer almaktadır.

Tedarikçi İlişkileri

Global Yatırım Holding ve bağlı iştirakleri çalıştıkları tedarikçi şirketleri seçerken kalite - fiyat dengesi ve zamanındalığın yanında sosyal ve çevresel kriterleri de dikkate almaktadır. Taşeronlar, tedarikçiler ve diğer ortaklarla iş yaparken Çevre Politikamıza uygun hareket eden iş ortaklarıyla çalışmak tercih edilmektedir. Bunun yanında sosyal girişimlere katılan tedarikçiler ayrıca olumlu olarak değerlendirilmektedir. Global Yatırım Holding tedarikçi seçiminde çocuk işçiliği ve zorunlu işçiliğin katiyen yasaklanması kriterini mutlaka gözetmektedir. Tedarikçi seçimi yapılırken tedarikçinin kalite standartlarına uygun, çevreye duyarlı, zamanında ve ürün şartlarını yerine getirmesi göz önünde bulundurulmaktadır.

Liman işletmelerinde ve Gayrimenkul’de tedarik edilecek ürün yada hizmetin piyasa araştırması yapıldıktan sonra tedarikçi değerlendirme kriterine uygun olarak, belirli bir puanın üzerinde puan alan tedarikçiler seçilmektedir. Antalya Limanı temin edilen ürün yada hizmete göre tedarikçi performans değerlendirilmesi yapmaktadır. Söz konusu değerlendirmeden geçen şirketler Onaylı Tedarikçi Listesi’ne alınmaktadır.

Çevre ve sosyal konularda hassasiyet gerektiren alış ve satışlarda (hurda satışı) firmalardan muhakkak ilgili kanun maddelerini içeren yetkinlik belgeleri, sertifikalar gibi evrakların tarafımıza ibraz edilmesi beklenmektedir. Elektrik Üretimi/Gaz/Maden şirketlerinde hizmet tedarikçilerinde İSG hizmeti alıyor olması, çalışanlarının temel İSG eğitimlerinin, mesleki eğitimlerinin, sağlık raporlarının tam olması kriterleri aranmaktadır. Hizmet tedarikçisi sahada makine kullanacaksa makinenin yıllık periyodik kontrol raporlarının tam olması kriteri aranmaktadır. Bu kriterleri sağlamayan firmalarla çalışılmamaktadır. Firmaların sunmuş olduğu ürünlerin CE standartlarını sağlıyor olması da çevre, sosyal konular ve iş güvenliği alanlarında seçim kriterleri arasında yer almaktadır. Ürün tedarikçilerinde, tedarik edilecek olan ürüne göre; örneğin kişisel koruyucularda CE ve EN standartlarına haiz ürün temin edemeyen tedarikçiler kabul edilmemektedir. Straton’da akaryakıt tankı tedarikinde TSE onayı olmayan firmalar tedarik değerlendirmesine alınmamaktadır. Naturelgaz’da tedarikçilerini ISO 14001 sertifikasına sahip olmaları ya da gerçekleştirdikleri örnek çevre uygulamaları yönünden değerlendirilmektedir.

Gayrimenkul’de tüm bu kriterlere ek olarak; işin başlamasından önce Tedarikçi Yöntem Beyan Formu ile tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarının eksiksiz olarak yerine getirmesi, çalışanların sigortalarının ve tüm yasal gerekliliklerin tam olması, çocuk işçi çalıştırılmaması, çevreyi kirletecek her türlü unsurdan kaçınılması ve gereken tüm önlemleri alınması vb. konularının tedarikçi firma tarafından taahhüt altına alınması beklenmektedir. Tedarikçilerin ISO14001 ve ISO18001 belgeleri gözetilmektedir. Global Menkul Değerler’de ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında dışarıdan hizmet alımını kapsayan yönetim kurulu onaylı kriterler bulunmaktadır.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr