Enerji

Büyük ölçekli enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik

Naturelgaz
2004 yılında kurulan Naturelgaz, Türkiye sıkıştırılmış doğal gaz (“CNG”) satış ve dağıtım pazarında lider konumdadır. 2011 yılında Naturelgaz’da %25 oranında hisse sahibi olan Global Yatırım Holding, 2013’te hisse oranını %80’e çıkarmıştır. Naturelgaz faaliyetlerini EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu)ve Sanayi Bakanlığı’ndan aldığı üç farklı lisans çerçevesinde yürütmektedir.

Straton Maden
Global Yatırım Holding2013 yılında Straton Maden hisselerinin %75’ini devralarak madencilik sektörüne adım atmıştır. Global Yatırım Holding’in elektrik üretimi/gaz/maden, liman, gayrimenkul ve finans sektörlerindeki başarılı yatırımlarının ardından, Straton Maden, küresel feldspat pazarında lider bir oyuncu olmayı hedeflemektedir. Çevreye tümüyle duyarlı bir yaklaşımla ve en verimli yöntemlerle feldspat çıkarmayı amaçlayan Straton Maden, daha değerli feldspat ürünleri elde edebilmek için başlattığı tesis yatırımlarını tamamlamak üzeredir.

Tres Enerji
Tres Enerji, sınai ve ticari müşterileri için anahtar teslimi küçük ve orta ölçekli enerji santralleri tasarlamakta, inşa edip işletmektedir. Elektriğin yanı sıra ısınma ve soğutma amacıyla ayrıca enerji kullanan müşterilerine kombine enerji santralleri ve termik santraller yoluyla enerji üretim çözümleri (kojenerasyon / trijenerasyon) sunmaktadır. Tres Enerji, müşteriye özel optimal enerji üretim sistemini ve kapasitesini tanımlamakta, yap-işlet modellerini de içeren alternatif iş yapılarına dayalı çözümler üretmektedir.

RA Güneş Enerjisi
Önümüzdeki dönemde Global Yatırım Holding’in faaliyetleri, öncelikle, yenilenebilir enerji ve çeşitli atık türlerini de içeren çeşitlendirilmiş kaynaklara dayalı, orta ölçekli enerji üretim tesislerine odaklanacaktır. Global Yatırım Holding su, rüzgâr, güneş ve atık kaynaklı enerji gibi farklı yenilenebilir enerji projeleriyle ilgilenmektedir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr