Enerji

Büyük ölçekli enerji üretimi, sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik

Naturelgaz
GYH'nin %93,7 oranında pay sahibi olduğu Naturelgaz, ana istasyon altyapısı ve dökme gaz satış hacmi bakımından 2017 yılında Avrupa'nın en büyük CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) dağıtım şirketi haline gelmiştir. Naturelgaz; fabrikalar, enerji üretim tesisleri, oteller, asfalt üretim tesisleri gibi endüstriyel ve ticari müşterilere ve aynı zamanda ekonomik veya coğrafi kısıtlamalar nedeniyle doğal gaz boru hattına erişimi olmayan şehirlere/kasabalara (haneler) dökme CNG satışı ve dağıtımı yapmaktadır.

Straton Maden
Global Yatırım Holding2013 yılında Straton Maden hisselerinin %75’ini devralarak madencilik sektörüne adım atmıştır. Global Yatırım Holding’in elektrik üretimi/gaz/maden, liman, gayrimenkul ve finans sektörlerindeki başarılı yatırımlarının ardından, Straton Maden, küresel feldspat pazarında lider bir oyuncu olmayı hedeflemektedir. Çevreye tümüyle duyarlı bir yaklaşımla ve en verimli yöntemlerle feldspat çıkarmayı amaçlayan Straton Maden, daha değerli feldspat ürünleri elde edebilmek için başlattığı tesis yatırımlarını tamamlamak üzeredir.

Tres Enerji
Tres Enerji, sınai ve ticari müşterileri için anahtar teslimi küçük ve orta ölçekli enerji santralleri tasarlamakta, inşa edip işletmektedir. Elektriğin yanı sıra ısınma ve soğutma amacıyla ayrıca enerji kullanan müşterilerine kombine enerji santralleri ve termik santraller yoluyla enerji üretim çözümleri (kojenerasyon / trijenerasyon) sunmaktadır. Tres Enerji, müşteriye özel optimal enerji üretim sistemini ve kapasitesini tanımlamakta, yap-işlet modellerini de içeren alternatif iş yapılarına dayalı çözümler üretmektedir.

RA Güneş Enerjisi
Önümüzdeki dönemde Global Yatırım Holding’in faaliyetleri, öncelikle, yenilenebilir enerji ve çeşitli atık türlerini de içeren çeşitlendirilmiş kaynaklara dayalı, orta ölçekli enerji üretim tesislerine odaklanacaktır. Global Yatırım Holding su, rüzgâr, güneş ve atık kaynaklı enerji gibi farklı yenilenebilir enerji projeleriyle ilgilenmektedir.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr