Straton Maden

Straton Maden halen Türkiye’nin Batı Ege bölgesinde önemli feldspat rezervlerine, lojistik madencilik operasyonlarına ve ticari ekiplere sahiptir. Straton, lisanslı operasyon alanında 20 milyon ton rezerve sahiptir ve halen yılda 300.000 ton üretim yapmaktadır.

Feldspat Madenciliği

Feldspat çoğunlukla cam, seramik ve boya sanayilerinde kullanılmaktadır. Sodyum feldspat Türkiye’de en çok Manisa, Kütahya, Aydın ve Muğla illerinde çıkarılmaktadır. Toplam 130 milyon tonluk rezerviyle dünya feldspat kaynaklarının %10’una sahip olan Türkiye, yıllık 5 milyon ton tutarındaki üretimiyle halen feldspat madenciliğinde dünya lideridir. Türkiye’de çıkarılan feldspat, düşük demir ve titanyuma sahip olduğu için kaliteli ve değerlidir. Türkiye’deki yıllık üretimin %80’i İspanya, İtalya, Rusya, Lübnan, Mısır, Almanya, Polonya, İsrail, Cezayir, Romanya ve Asya ülkelerine ihraç edilmektedir.

Global Yatırım Holding 2013 yılında Straton Maden hisselerinin %75’ini devralarak madencilik sektörüne adım atmıştır. Global Yatırım Holding’in elektrik/gaz/maden, liman, gayrimenkul ve finans sektörlerindeki başarılı yatırımlarının ardından, Straton Maden, küresel feldspat pazarında lider bir oyuncu olmayı hedeflemektedir. Çevreye tümüyle duyarlı bir yaklaşımla ve en verimli yöntemlerle feldspat çıkarmayı amaçlayan Straton Maden, daha değerli feldspat ürünleri elde edebilmek için başlattığı tesis yatırımlarını tamamlamak üzeredir.

Straton Maden halen Türkiye’nin Batı Ege bölgesinde önemli feldspat rezervlerine, lojistik madencilik operasyonlarına ve ticari ekiplere sahiptir. Straton, lisanslı operasyon alanında 20 milyon ton rezerve sahiptir ve halen yılda 300.000 ton üretim yapmaktadır; üretimin %70’i cam ve seramik sanayinde kullanılmak üzere İtalya ve İspanya’ya ihraç edilmektedir. Güçlü bir müşteri tabanına sahip olan Şirket, sunduğu her ürünün kalite ve hizmet bakımından Avrupa pazarlarındaki standartlara tümüyle uyumlu olması için büyük bir çaba sarf etmektedir. Global Yatırım Holding tarafından satın alınışından bu yana Şirket, doğal kaynakların ihracatı yoluyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Planlanan yatırım 2014 yılında tamamlandığında, dünya çapında ileri teknoloji sayesinde Şirket, hem üretim ve istihdam hacmini hem de ürün kalitesini önemli ölçüde artıracaktır.

Birçok sanayide feldspata yönelik talep giderek artmaktadır. Feldspat kullanımı seramik sektöründe nihai ürünün sızdırmazlığını ve dayanıklılığını artırmakta, böylece daha yüksek getiri sağlamaktadır. Plastiğin çevreye ve insan sağlığına yönelik zararlı etkileri nedeniyle ambalaj sektöründe giderek artan cam kullanımı, camın yalıtım gücünü ve berraklığını artıran feldspata yönelik talebin de yükselmesine yol açmıştır. Önümüzdeki yıllarda Global Yatırım Holding madencilik alanına ve Türkiye’nin yeraltı doğal kaynaklarına yönelik yatırımlarını artırmayı planlamaktadır.

LİMAN

Kruvaziyer ve ticari liman işletme faaliyetleri

ELEKTRİK ÜRETİMİ/ GAZ/MADEN

Sıkıştırılmış doğal gaz satışı ve dağıtımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi ve madencilik, büyük ölçekli enerji üretimi

GAYRİMENKUL

Ticari gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletmesi

FİNANS

Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler

Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy İstanbul      (212) 244 6000      investor@global.com.tr